ATtiny-programmer

Arduino-shield om ATTiny's te programmeren

Omschrijving
Aan de hand van deze Instructable maakte ik een shield waarmee ik ATTiny85's mee kan branden.

Ik gebruikte een protoshield met ZIF-socket en een ge-3d-print plasticje met aanduiding van pen 1 van de ATtiny om het op te bouwen.
Instructies
Programmeren:
Eerst de Arduino UNO programmeren als ISP (met de sketch File, Examples, ArduinoISP).
En dan:
Deze URL toevoegen bij File, Preferences, Additional URL's.
https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json
Dan de Arduino in modus zetten:
- Tools, Programmer: Arduino as ISP
- Tools, Board; ATtiny25/45/85
- Tools, Processor: ATtiny85
Download