Huisbelsysteem met mechanische bel

Huisbelsysteem met centrale en 3 verschillende clients

Omschrijving
In ons huis bevinden de gezinsleden zich vaak verdeeld over het hele pand. De één zit in de Movie Cave (kelder), de ander boven op zijn slaapkamer, de ander zit in de hobbyruimte. Als we gaan eten werd er altijd door het hele huis heen-en-weer geschreeuwd.

Het geschreeuw is nu verleden tijd door het huisbelsysteem. Beneden in de keuken staat een centrale (EspDuino met 4 schakelaars) waarmee je een bel of ander signaal kunt laten horen in een vertrek naar keuze. De centrale heeft 4 kanalen. Werking: hij roept een URL op het lokale netwerk aan zoals bijv. http://192.0.1.181/bel voor de slaapkamer of http://192.0.1.182/bel voor de hobbyruimte. Het hele systeem werkt middels het lokale Wifi-netwerk.

We hebben 3 verschillende soorten clients: bel, zoemer en lamp. Op de slaapkamer gaat een ouderwets belletje rinkelen. Een touwtje wordt door een kleine servo aangetrokken waardoor hij een paar keer rinkelt zoals een ouderwetse huisbel uit de 14e eeuw. In de Movie Cave willen we geen geluid, daar gaat een Lampan rood knipperen als reactie op een ingeduwde drukknop van de centrale. In de gang boven is een eenvoudige client die bestaat uit een zoemer die een paar aandachtsseinen laat horen als er gebeld wordt.

De centrale geeft met een groene LED aan dat een bel goed is aangekomen. Als je vanaf de centrale een client belt dan gaat de blauwe LED aan D13 branden. Zodra de client antwoord gaat de groene LED op de centrale even aan zodat je ziet dat de bel daadwerkelijk is aangekomen.
Instructies
Maximaal heb je 4 clients (kies uit een Lampanclient, belclient of zoemerclient) en altijd 1 centrale nodig.

Centrale
Deze bestaat uit een Espduino, 4 drukknoppen voor het bellen, en een blauwe en een groene LED (met 330 ohm serieweerstanden). De foto's en het schema laten zien dat de drukknoppen voor bel 1 t/m 4 zijn aangesloten op D0, D2, D4 en D5 van de Espduino.
Schema centrale | Software centrale

Lampanclient
Een Ikea Lampan wordt gedemonteerd en een LED-maxtrix met 64 LED's wordt erin gezet (lekker veel licht). Ik neem een LED-matrix en geen NeoPixel-ring omdat de NeoPixel's met PWM worden aangestuurd en dat ondersteund de ESPduino niet (ook al zal hij de Arduino NeoPixel library wel compileren, het zal niet werken).
Schema Lampanclient | Software Lampanclient

Belclient
Dit is de leukste client omdat er een mechanische bel gaat rinkelen. De bel wordt aangestuurd door een SG90 servo die een draadje viert zodat de bel een paar keer gaat rinkelen (zie ook de video). Bij de mechanische opbouw is het slim om de servo zo aan het draadje vast te maken dat de bel ontspant (het draadje wordt gevierd) als de servo beweegt.
Schema belclient | Software belclient

Zoemerclient
Deze is het eenvoudigst. Ik heb een zoemer gemonteerd (aangestuurd met een MOSFET zodat de zoemer op de Vin = de spanning van de 9V-adapter kan werken voor extra hard geluid) en samen met de Espduino in een houten kistje gelegd. Klaar.
Schema zoemerclient | Software zoemerclient
Download